Sprawozdanie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za rok 2022

Informujemy, że szczegółowe SPRAWOZDANIE za 2022 r. jest dostępne na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

dostęp do niego jest możliwy po podaniu naszego numeru NIP: 113 02 09 704.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 12.07.2001 r.,

  • KRS: 0000026420;
  • REGON: 010387741;
  • NIP: 113 02 09 704
Czytaj dalej

Informacja o realizacji zadania publicznego w latach 2023 – 2025.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w okresie 2023r. -2025r. będzie realizowane zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Logo miasta

Na realizację tego zadania pod tytułem „Śpieszmy się kochać” na podstawie umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/63/23-25, otrzymaliśmy z Urzędu miasta stołecznego Warszawa przy Placu Bankowym 3/5 środki w kwocie 720 000,00 zł. Jednocześnie zapewniamy udział finansowy własny w kwocie 100 500,00 zł.
Celem zadania jest wzmocnienie opieki nad chorymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

Informacja o dotacji m.st. Warszawy z realizacji zadania publicznego w 2022 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w roku w roku 2022 zrealizowaliśmy zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.
Na realizację tego zadania pod tytułem „Z SERCA DLA SERCA” na podstawie umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/NGO/146/20, otrzymaliśmy z Urzędu miasta stołecznego Warszawa przy Placu Bankowym 3/5 środki w kwocie 224 000,00 zł. i przy udziale 13750,00 zł. własnym i 8500,00 zł. wkładu rzeczowego.

Logo miasta

Celem zadania było zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej).

Z przyjemnością informujemy, że cel został osiągnięty w 100% w zaplanowanym terminie (01.01.2022 – 31.12.2022).

Sprawozdanie z wykorzystania środków i realizacji zadania publicznego zostało złożone w wymaganym umową terminie tj. 30.01.2023 r.

 

Koordynator projektu
Barbara Kierska

Sprawozdanie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za rok 2022

Szczegółowe SPRAWOZDANIE za 2021 r. jest dostępne na stronie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/ dostęp do niego jest możliwy po podaniu naszego numeru NIP.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 12.07.2001 r.,

  • KRS: 0000026420;
  • REGON: 010387741;
  • NIP: 113 02 09 704
Czytaj dalej