Sprawozdanie Stowarzyszenia Hospicjum Domowe za rok 2022

Ilustracja do sprawozdania

Informujemy, że szczegółowe SPRAWOZDANIE za 2022 r. jest dostępne na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

dostęp do niego jest możliwy po podaniu naszego numeru NIP: 113 02 09 704.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 12.07.2001 r.,

  • KRS: 0000026420;
  • REGON: 010387741;
  • NIP: 113 02 09 704

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe w 2022 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

Skład Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022
Prezes – Mariusz Gójski,
Wiceprezes – Teresa Prokop,
Skarbnik – Danuta Cerbst,
Sekretarz – Barbara Kierska,
Członek Zarządu – Marta Klimek-Lewandowska.

Członkowie zarządu oraz członkowie organu kontroli – Komisja Rewizyjna stowarzyszenia nie pobierali wynagrodzeń za pełnione funkcje. Działalność Zarządu o raz Komisji Rewizyjnej była pełniona społecznie.

Cele statutowe Stowarzyszenia Hospicjum Domowe:

1) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej,
2) otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodzin i opiekunów chorych, zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,
3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,
4) zbieranie środków na działalność hospicyjną,
5) dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego,
6) podnoszenie standardów opieki nad chorym m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,
7) pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *