Informacja o realizacji zadania publicznego w latach 2023 – 2025.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w okresie 2023r. -2025r. będzie realizowane zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.

Logo miasta

Na realizację tego zadania pod tytułem „Śpieszmy się kochać” na podstawie umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/63/23-25, otrzymaliśmy z Urzędu miasta stołecznego Warszawa przy Placu Bankowym 3/5 środki w kwocie 720 000,00 zł. Jednocześnie zapewniamy udział finansowy własny w kwocie 100 500,00 zł.
Celem zadania jest wzmocnienie opieki nad chorymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *