Informacja o dotacji m.st. Warszawy z realizacji zadania publicznego w 2022 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w roku w roku 2022 zrealizowaliśmy zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.
Na realizację tego zadania pod tytułem „Z SERCA DLA SERCA” na podstawie umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/NGO/146/20, otrzymaliśmy z Urzędu miasta stołecznego Warszawa przy Placu Bankowym 3/5 środki w kwocie 224 000,00 zł. i przy udziale 13750,00 zł. własnym i 8500,00 zł. wkładu rzeczowego.

Logo miasta

Celem zadania było zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej).

Z przyjemnością informujemy, że cel został osiągnięty w 100% w zaplanowanym terminie (01.01.2022 – 31.12.2022).

Sprawozdanie z wykorzystania środków i realizacji zadania publicznego zostało złożone w wymaganym umową terminie tj. 30.01.2023 r.

 

Koordynator projektu
Barbara Kierska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *