Spotkanie szkoleniowe koordynatorów wolontariatu – Kraków, 25-27 sierpnia 2017 r.

W dniach od 25 do 27 sierpnia w Hospicjum św. Łazarza odbyło się szkolenie dla koordynatorów prowadzących wolontariat hospicyjny. W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby z 32 hospicjów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele naszego Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders w Warszawie. Szkolenie zostało zorganizowane przez Forum Hospicjów Polskich i Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza.
Bożena Wąż – Koordynator Wolontariatu w TPCh Hospicjum im. św. Łazarza i koordynatorzy wolontariatu w hospicjach z całej Polski podczas spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu (Kraków, 25-27 sierpnia 2017 r.)
W ramach realizowanego programu odbyły się dyskusje na temat organizacji i prowadzenia zespołów hospicyjnych wolontariuszy, zasad prawnych obowiązujących w realizacji wolontaryjnej opieki nad chorym oraz prowadzenia formacji wolontariuszy. Najtrudniej utrzymać wolontariusza. Najpierw jest euforia a później wypalenie (…) Każdy w zespole jest ważny. Ma różne zadania ale jest tak samo ważny – mówiła Bożena Wąż koordynator wolontariatu w TPCh Hospicjum im. św. Łazarza. Wolontariusz musi wiedzieć, że w każdym momencie może powiedzieć nie. To jedna z najważniejszych zasad wolontariatu, który opiera się przede wszystkim na dobrowolnym zaangażowaniu – podkreślała Jolanta Stokłosa – Prezes Forum Hospicjów Polskich, do którego również należy nasze Hospicjum
Jolanta Stokłosa – Prezes Forum Hospicjów Polskich i TPCh Hospicjum im. św. Łazarza i koordynatorzy wolontariatu w hospicjach z całej Polski podczas spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu (Kraków, 25-27 sierpnia 2017 r.)
Domowe im. Cicely Saunders (wraz z naszym organem założycielskim Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe). Krystyna Kochan – socjolog, pracownik socjalny, pielęgniarka w TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, mówi: Koordynator dla wolontariusza jest źródłem wiedzy pozwalającej realizować założenia opieki paliatywnej i hospicyjnej albo wie, gdzie jej szukać. I to był główny kierunek spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu hospicyjnego, gdzie nasze hospicjum reprezentowała Agnieszka Maj – Opiekun Wolontariatu i Marcin W. Kołodziej – odpowiedzialny za wolontariat akcyjny.W każdej posłudze drugiemu człowiekowi, również w wolontariacie opiekuńczym w hospicjum bardzo ważna jest zasada, którą przypomniała Krystyna Kochan: Najpierw mi powiedz co będziesz ze mną robił, zapytaj czy możesz to zrobić a później to zrób gdy wyrażam na to zgodę. Jednym z najważniejszych praw pacjenta jest prawo do poszanowania jego intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Agnieszka Maj – Opiekun Wolontariatu w Hospicjum Domowym im. Cicely Saunders i koordynatorzy wolontariatu w hospicjach z całej Polski podczas spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu (Kraków, 25-27 sierpnia 2017 r.)
Chory ma prawo odchodzić we własnym domu, nawet jeśli nie jest on “doskonały”, Rodzina ma prawo opiekować się chorym, nawet jeśli nie jest w tym “doskonała”.Ostatniego dnia, Jolanta Stokłosa podkreślała znaczenie wolontariatu i formacji hospicyjnej. Wolontariat buduje więzi społeczne. Tym samym buduje społeczeństwo obywatelskie. Formacyjna opieka hospicyjna to działania, które pozwalają osobom opiekującym się chorymi, pomagać umierającym.
Jolanta Stokłosa – Prezes Forum Hospicjów Polskich, Agnieszka Maj i Marcin W. Kołodziej z Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders podczas spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu (Kraków, 25-27 sierpnia 2017 r.)
Dziękujemy Forum Hospicjów Polskich i TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie za organizację spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu, wspaniałe przyjęcie i ten czas, który mogliśmy razem spędzić – Agnieszka Maj i Marcin W. Kołodziej 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *