Miasto St. Warszawa – zleceniodawca współfinansuje realizowane zadanie przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

„Z SERCA DLA SERCA”.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe przystąpiło do otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Po pozytywnej ocenie naszej oferty, za którą otrzymaliśmy ocenę kwalifikującą do współfinansowania przedstawionego przez nas zadania, na podstawie przedstawionego kosztorysu działań, zostało przyznane współfinansowanie zadania przez miasto stołeczne Warszawę poprzez Biuro Polityki Zdrowotnej m. st., Warszawy w kwocie 624 000,00 zł. (sześćset dwadzieścia cztery zł.) na okres 01.03.2020 do 31.12.2022 r.

Celem pomocy Urzędu m. st. Warszawy – Zleceniodawcy i Stowarzyszenia Hospicjum Domowe – Zleceniobiorcy jest poprawa jakości życia chorych szczególnie z chorobą nowotworową mieszkańców m. st. Warszawy poprzez zapewnienie wszechstronnej i całościowej opieki paliatywnej i hospicyjnej, min.: wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin, pomoc i wsparcie pracownika socjalnego w czasie trwania choroby i osierocenia, wyposażenie pacjentów w darmowo udostępniony sprzęt i aparaturę medyczna, przygotowanie pacjenta przez masażystów do rehabilitacji, dostępność przez siedem dni w tygodniu.

Chcemy spowodować, by chorzy Ci nie wegetowali zapominani na marginesie ale byli dostrzegani, aktywnie leczenia a ich potrzeby zaspokojone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *