Informacja o dotacji Miasta St. Warszawy

z realizacji zadania publicznego w 2019 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w roku w roku 2019 zrealizowaliśmy zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętymi domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.


Na realizację tego zadania pod tytułem Zanim przeminę”, na podstawie umowy nr PZ-B/VI/I/2-NGOH, otrzymaliśmy z Urzędu miasta stołecznego Warszawa, środki w kwocie 160 000,00 zł. i przy udziale 56 600,00 zł. własnym, i 6 043,50 zł. wkładu rzeczowego.
Celem zadania było zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej).

Z przyjemnością informujemy, że cel został osiągnięty w 100% w zaplanowanym terminie (01.01.2019 – 31.12.2019).

Sprawozdanie z wykorzystania środków i realizacji zadania publicznego zostało złożone w wymaganym umową terminie tj. 27.01.2020 r.

Zakończyliśmy realizację trzyletniego programu (01.03.2017 – 31.12.2019) pt. ”ZANIM PRZEMINĘ”, współfinansowanego przez Miasto st. Warszawę w kwocie 480 000,00 zł. przy udziale finansowym stowarzyszenia w kwocie 171 150,00 zł. oraz wkładu rzeczowego o wartości 20 547,90 zł.

Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych i całego zespołu hospicjum Urzędowi m. st. Warszawy, Biuru Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy za wsparcie naszych działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *