INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 R.

 

 

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w roku 2023 zrealizował zadanie publiczne pod tytułem „ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ” na podstawie umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/63/23-25, współfinansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętymi domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzinami.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy środki w kwocie 240 000,00 zł, które wydatkowaliśmy w całości. Jednocześnie informujemy, że wydatkowaliśmy w 100% udział finansowy własny w kwocie 33 500,00 zł.

Celem zadania było wzmocnienie opieki nad chorymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

 

                                                                             Barbara Kierska

                                                                             koordynator projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *