Czym jest Hospicjum? To przecież oczywiste.

Chory w domu

Jednak warto to, od czasu do czasu, przypomnieć.

Z definicji: Hospicjum to specjalistyczna placówka opieki medycznej, której głównym celem jest zapewnienie opieki, wsparcia i ulgi osobom nieuleczalnie chorym.

Ale nie tylko. O opiekę hospicyjna mogą się np. ubiegać osoby, które potrzebują leczenia skutków długiego unieruchomienia. Czyli te, u których wystąpiły owrzodzenia odleżynowe. Nawet jeśli są efektem pobytu w szpitalu.

Hospicjum skupia się na zapewnieniu godnego i komfortowego środowiska dla pacjentów oraz na łagodzeniu ich cierpienia. Zespoły hospicyjne składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych i wolontariuszy, którzy współpracują z najbliższymi podopiecznego, aby zapewnić mu opiekę na najwyższym poziomie.

I tak jak w życiu, tam gdzie dochodzi do spotkania dwóch osób, również w Hospicjum nie zawsze ta współpraca przebiega gładko i bezproblemowo. Czasem pracownicy hospicjum wchodzą do domów, w których trudno o współpracę, czasem między chorym a zespołem medycznym po prostu brakuje „chemii”. Ale jak to mówi jedna z naszych podopiecznych – lekarz nie przychodzi do mnie w celach towarzyskich, ale aby mi pomóc. I ta pomoc jest naszym podstawowym celem.

W hospicjum priorytetem jest zapewnienie pacjentom odpowiedniego leczenia bólu i innych objawów choroby, jak również wsparcia emocjonalnego dla nich i ich rodzin. Pomoc Hospicjum koncentruje się na podtrzymywaniu jak najwyższej jakości życia w obliczu nieuleczalnej choroby.

Godnie, bez bólu, wśród najbliższych. To zestaw zasad, którymi kierujemy się w naszej pracy. Słuchamy o potrzebach naszych podopiecznych i staramy się im zaradzić. Nawet jeżeli wykraczają poza zakres opieki medycznej.

Hospicjum to miejsce, w którym pacjenci i ich rodziny mogą otrzymać wsparcie psychologiczne, duchowe i socjalne w trudnych chwilach. Oferuje się im również możliwość skorzystania z usług doradczych i terapeutycznych, które pomagają w radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami towarzyszącymi końcowemu okresowi życia.

Ten obszar opieki jest szczególnie ważny. Wiele rzeczy związanych z długotrwała, nieuleczalną chorobą powoduje zmiany w psychice czy naszym postrzeganiu duchowości. Nie są to tematy, które można ignorować, bo wprost wpływają na jakość opieki sprawowanej przez rodzinę nad chorym czy jego relacji z najbliższymi. Marginalizowanie tych przestrzeni, sprowadzanie do poziomu zmęczenia czy stresu może negatywnie wpływać na cały proces opieki medycznej.

Zupełnie oddzielnym tematem jest pomoc socjalna. Często stykamy się z sytuacjami, w których opieka pozamedyczna sprawowana przez najbliższych zmusza ich do np. długich urlopów bezpłatnych a w sytuacjach skrajnych nawet do porzucenia pracy. Wtedy możliwość skorzystania z rad doświadczonego pracownika socjalnego jest nie do przecenienia.

Hospicjum jest również miejscem dla bliskich osób zmarłych, które mogą otrzymać wsparcie w procesie żałoby i przejścia przez trudny okres po stracie ukochanej osoby.

Obejmując opieką chorego, obejmujemy nią również jego najbliższą rodzinę. Oczywiście, jeżeli tego chce. Zachęcamy do spotkań z psychologiem, a po osieroceniu znalezienia i wejścia w grupę wsparcia.

Hospicjum odgrywa niezwykle ważną rolę w zapewnianiu godnej i pełnej empatii opieki dla osób nieuleczalnie chorych. Jego celem jest nie tylko leczenie objawów choroby, ale także zapewnienie spokoju, godności i wsparcia w trudnym czasie końca życia.

Odkąd przestaliśmy mieszkać w domach wielopokoleniowych, gdzie opieka nad osobami starszymi była naturalnym rytmem całego życia, wiele umiejętności z nią związanych, opiekuńczych, komunikacyjnych, czy społecznych została przez nas utracona. Niejednokrotnie trudno nam podjąć opiekę nad bliskim chorym, nie ze względu na fizyczne ograniczenia, takie jak opieka nad dziećmi, wymagająca i długa praca w ciągu dnia, ale ze względu na niepokój, że na pewno sobie nie poradzimy.

Warto ją jednak rozważnie rozważyć. Przed podjęciem decyzji zapytać jakiej pomocy można się spodziewać ze strony Hospicjum i wolontariuszy z nim związanych. Wybrać się na certyfikowane szkolenie związane z opieką nad przewlekle chorym. A przede wszystkim z nim samym porozmawiać o czekającej nas sytuacji.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe każdego dnia niesie pomoc ponad 160 chorym i ich najbliższym. Swoją opieką obejmuje potrzebujących z terenu Mokotowa, Wawra, Pragi, Wesołej, Rembertowa, Sulejówka i Halinowa.

Szanowni Państwo,

Rocznie trafia pod naszą opiekę ponad 540 chorych . Każdy z nich może czuć się bezpiecznie wiedząc, że jesteśmy dla niego. Może liczyć na naszą obecność w najtrudniejszym momencie życia. I każdy z nich wie, że właśnie jego życie jest dla nas najważniejsze. Każdego roku wspieramy 500 rodzin na trudnej ścieżce towarzyszenia osobom przewlekle chorym.

Jeżeli będą Państwo mieli możliwość wsparcia nas finansowo, poniżej udostępniamy kilka sposobów na proste dokonanie darowizny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *