Poradnia

Od kwietnia 2017 r. zapraszamy do nowo otwartej Poradni Medycyny Paliatywnej przy Hospicjum Domowym im. Cicely Saunders.
• dla pacjentów z nowotworami, niewydolnością oddechową, chorobami neurologicznymi i nie tylko,
• leczymy ból, duszność, nudności, zaburzenia odżywiania, depresję i inne dolegliwości,
• celem jest poprawa jakości życia,
• wizyty są bezpłatne (w ramach kontraktu z NFZ).

Rejestracja:
tel.: +48 22 350 73 76, w dni powszednie w godz. 9:00-20:00

Siedziba poradni:
Budynek Przychodni Kardiosystem
ul. Alpejska 4a
04-628 Warszawa

Czynna:
poniedziałek – 11:00-12:00
wtorek – 15:00-18:00
środa – 11:00-14:00
czwartek – 11:00-12:00
piątek – 15:00-18:00

Czym zajmuje się medycyna paliatywna?
To specjalizacja medyczna ukierunkowana na łagodzenie dolegliwości towarzyszących nieuleczalnym, ograniczającym życie chorobom, takim jak nowotwory, niektóre choroby neurologiczne, niewydolność oddechowa, odleżyny. Medycyna paliatywna nie walczy z chorobą podstawową (tym zajmują się inni specjaliści, np. onkolog, neurolog czy pulmonolog), ale dąży do maksymalnej poprawy jakości życia chorych i ich rodzin. Celem jest opanowanie dolegliwości takich jak ból, duszność, nudności, depresja – wywołanych przez chorobę lub jej leczenie.

Dla kogo przeznaczona jest Poradnia?
Zgodnie z wymaganiami NFZ, w Poradni mogą zostać przyjęci pacjenci z rozpoznaną jedną z wymienionych niżej chorób, będący w fazie stabilnej, ale prawdopodobnie nieuleczalnej, cierpiący na trudne do zniesienia dolegliwości fizyczne lub psychiczne. Przyjmujemy chorych w trakcie i po zakończeniu leczenia przyczynowego. Oferujemy opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną. Konsultacje odbywają się w Poradni lub w formie wizyt domowych (dla pacjentów mających problemy z poruszaniem się).

Pacjenci ze skierowaniem do hospicjum domowego, którzy nie życzą sobie opieki hospicjum, albo nie zostali do takiej opieki zakwalifikowani podczas pierwszej wizyty lekarza z hospicjum, także mogą znaleźć pomoc właśnie w Poradni Medycyny Paliatywnej.

Jak się zapisać do Poradni?
Warunkiem przyjęcia jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza rodzinnego lub onkologa). Dodatkowe informacje oraz możliwość zapisu na wizytę dostępne są pod numerem telefonu 22 350 73 76 oraz w naszej siedzibie przy ul. Botanicznej 68a, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00.

Kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej)
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48Nowotwory
G09Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35Stwardnienie rozsiane
I42-I43
Kardiomiopatia
J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89Owrzodzenia odleżynowe