Polityka Prywatności

WPROWADZILIŚMY RODO
INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW
STOWARZYSZENIA HOSPICJUM DOMOWE
Szanowni Państwo!
25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119. S. 1) (zwanego dalej: RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, ul. Botaniczna 68A;
Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych w Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe znajdują na naszych stronach internetowych: www.hospicjum.warszawa.pl/o-nas/inspektor-ochrony-danych-osobowych/ i www.shd.waw.pl/iodo.php, dodatkowe informacje można uzyskać w naszej siedzibie oraz poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@hospicjum.warszawa.pl
Pani/Pana dane osobowe są:
• Przechowywane i przetwarzane w sposób ściśle uzależniony od celu ich przekazania, tj. na potrzeby przyjęcia i odpowiedniego rozliczenia darowizny.
• Przetwarzane w oparciu o dokument: polityka bezpieczeństwa danych osobowych, który jest zgodny z rozporządzeniem RODO.
Nikomu nie zamierzamy udostępniać Twoich danych osobowych – chcemy jedynie uczciwie zajmować się realizacją celów statutowych!
Wyjątek może stanowić jedynie realizacja korespondencji (podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską) oraz sytuacje wynikające z mocy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo:
• Dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
• Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono konieczne dla realizacji przyjęcia i odpowiedniego rozliczenia darowizny.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.