Stowarzyszenie Hospicjum Domowe nominowane w Konkursie S3KTOR 2018

Projekt “Zanim Przeminę” Stowarzyszenia Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders) nominowany do Konkursu S3KTOR w kategorii Programowej. Jednocześnie do 30 kwietnia, możecie zagłosować na nasz Projekt do Nagrody Mieszkańców. Dziękujemy za wszystkie Wasze głosy!

Do 30 kwietnia można głosować na najlepsze inicjatywy pozarządowe ubiegłego roku. Kampanie społeczne, projekty artystyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia kulturalne i sportowe – te wszystkie działania realizowane są na co dzień przez organizacje pozarządowe. Wśród nich i nasz Projekt “Zanim Przeminę”.

Konkurs S3KTOR, organizowany przez Urząd m.st. Warszawy to okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącą popularnością wśród organizacji – do tej pory w ośmiu edycjach konkursu wzięło udział blisko 1000 inicjatyw. W obecnej dziewiątej edycji konkursu zgłaszano inicjatywy w trzech kategoriach podstawowych: „Aktywizujący”, „Nowatorski” oraz „Programowy”.

Spośród inicjatyw, które zostaną nominowane przez zespoły robocze, Kapituła Konkursu S3KTOR 2018 wybierze zwycięzców każdej z trzech kategorii. Laureata nagrody Za Całokształt Grand S3KTOR wybierze Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Równocześnie do 30 kwietnia trwa głosowanie mieszkańców. Każda osoba może oddać swój głos na jedną z rekomendowanych inicjatyw na pośrednictwem formularza na stronie urzędu: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2018/

W konkursie bierze udział nasz projekt “Zanim Przeminę”. Jego celem było i jest ciągłe zapewnienie wysokiej jakości:
1. wszechstronnej opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej) będących u kresu życia poprzez:
a) regularne monitorowanie zmieniającego się stanu zdrowia;
b) możliwie najszybsze eliminowanie trudnych objawów choroby;
c) wsparcie psychologiczne;
d) wsparcie socjalne;
e) udział w leczeniu masażystów i przygotowania do procesu rehabilitacji;
f) podnoszenie kompetencji osób, pragnących opiekować się chorymi (prowadzenie szkoleń);
g) zapewnienie wszystkim równego dostępu do nowoczesnych metod leczenia;
h) stworzenie warunków do możliwie najdłuższego zachowania niezależności i autonomii oraz pozostania do końca życia w domu;
2. wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny i opiekunów chorego poprzez:
a) pomoc w pielęgnacji i rozwiązywaniu różnorodnych problemów związanych z nowopowstałą sytuacją w rodzinie oraz edukację w zakresie opieki nad chorym;
b) profesjonalną pomoc psychologiczną, zarówno w okresie sprawowania opieki, jak również żałoby i osierocenia;
c) pomoc socjalną;
d) zwiększenie grona osób przeszkolonych do sprawowania opieki nad chorym;
e) szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat problemów i potrzeb chorych i ich rodzin.

Dziękujemy za każdy Wasz głos!

Dodaj komentarz