Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe – organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (SHD) jest zarejestrowaną w 1993 roku pozarządową organizacją non-profit działającą głównie na terenie prawobrzeżnej Warszawy i okolicznych miejscowości.

Zgromadzeni w Stowarzyszeniu lekarze, pielęgniarki, psychologowie i wolontariusze opiekują się nieuleczalnie chorymi na nowotwory i ich bliskimi, krzewią ideę hospicyjną i pozyskują fundusze na działalność Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders.

Pomagamy wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania czy przynależności społecznej. Dążymy do tego, by nasi podopieczni mogli godnie i spokojnie dożyć swych dni – we własnym domu, otoczeni miłością.

Na słowo “hospicjum” ludzie reagują różnie – ulgą lub przerażeniem. W średniowieczu słowo to oznaczało gospodę dla pielgrzymów. Nasze Hospicjum jest schronieniem, w którym utrudzeni wędrowcy odpoczywają przed Najdłuższą Drogą.

Nie pomagamy umierać, lecz godnie żyć.

Ciężka choroba kosztuje, a ubezpieczenie zdrowotne pokrywa jedynie część kosztów. Chcąc pomóc naszym podopiecznym musimy mieć pieniądze – pozyskujemy dotacje od władz samorządowych i innych instytucji, organizujemy koncerty, aukcje i zbiórki. Z wdzięcznością przyjmujemy każdy dar.

W 2004 roku SHD zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że polscy podatnicy mogą przekazać na naszą rzecz 1% należnego podatku (zarówno przy nadpłacie, jak i niedopłacie podatku dochodowego).

Organy Stowarzyszenia Hospicjum Domowe:
Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Domowe:
– Mariusz Gójski – Prezes 

– Teresa Prokop – Wiceprezes
– Danuta Cerbst – Skarbnik
– Barbara Kierska – Sekretarz
– Marta Klimek-Lewandowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Hospicjum Domowe:
– Jadwiga Kwiatkowska
– Krystyna Kocyk
– Krystyna Łukaszuk

Kontakt:

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe
ul. Botaniczna 68a, 04-543 Warszawa
tel.: 22 350 73 76, fax: 22 350 63 11
shd.warszawa@gmail.com
www.shd.waw.pl
KRS: 0000026420