Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest:

    • Stowarzyszenie Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, ul. Botaniczna 68A;

  • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy: