Informacja o dotacji M. St. Warszawy z realizacji zadania publicznego w 2018 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe (organ założycielski Hospicjum Domowego im. Cicely Saunders), informuje, że w roku 2018 zrealizowaliśmy zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi objętymi domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.
Na realizację tego zadania pod tytułem „Zanim przeminę” na podstawie umowy nr PZ-B/VI/I/2-NGOH, otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy Placu Bankowym 3/5, środki w kwocie 160 000,00 zł i przy udziale 57 275,00 zł własnym i 7 252,20 zł wkładu rzeczowego.
Celem zadania było zapewnienie wysokiej jakości wszechstronnej i zgodnej z najnowszą wiedzą medyczną opieki, uśmierzenie bądź złagodzenie wielowymiarowego cierpienia a tym samym poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych (szczególnie w terminalnej fazie choroby nowotworowej).

Z przyjemnością informujemy, że cel został osiągnięty w 100% w zaplanowanym terminie (01.01.2018 – 31.12.2018).

Sprawozdanie z wykorzystania środków i realizacji zadania publicznego zostało złożone w wymaganym umową terminie tj. 30.01.2019 r.

Koordynator Projektu
Barbara Kierska

Dodaj komentarz