Warunki przyjęcia

Warunkiem objęcia opieką hospicyjną jest zgoda chorego (jeśli jest w stanie ją wyrazić – jeśli nie, zgoda głównego opiekuna).

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście, telefonicznie, mailowo. Pacjenci mogą zgłaszać się sami lub mogą ich zgłaszać inne osoby – rodzina i inni bliscy, pracownicy placówek opieki zdrowotnej, każdy, kto wie o chorym potrzebującym pomocy hospicjum domowego.

Zgłoszenie przyjmujemy na podstawie:

skierowania lekarskiego z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, poradnia specjalistyczna, szpital);

numeru legitymacji emeryta/rencisty lub w przypadku osoby aktywnej zawodowo numer NIP zakładu pracy.

Obejmujemy opieką osoby w zaawansowanym stadium następujących schorzeń:
– nowotwory,
– następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
– choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
– układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
– stwardnienie rozsiane,
– kardiomiopatie,
– niewydolność oddechowa (POChP),
– owrzodzenia odleżynowe.