Dzieci i młodzież osierocona

Dzieci i młodzież po stracie jednego z rodziców niekiedy nie rozumieją otaczającej rzeczywistości i czują się potwornie samotni. Ból i utrata poczucia bezpieczeństwa prowadzą do cierpienia niezrozumiałego zarówno dla nich samych, jak i dla pozostającego w żałobie rodzica. Dlatego tak ważna jest pomoc i odpowiednia opieka w tym czasie.

Poczucie bliskości, kontaktu z rówieśnikami o podobnych przeżyciach i wyjazdy terapeutyczne stanowią otwartą przestrzeń największej pomocy. Taka forma bliskości pomaga otworzyć się, „wyrzucić” z siebie nagromadzony ból i popatrzeć z nadzieją w przyszłość. Najczęściej strata jednego z rodziców powoduje znaczne pogorszenie się warunków bytowych rodziny. To pogłębia jeszcze trudność w odnalezieniu się w nowej, jakże niełatwej sytuacji.

Dlatego obejmując opieką całą rodzinę naszych pacjentów szczególną troskę kierujemy w stronę najsłabszych i najdelikatniejszych, czyli dzieci i młodzieży. Organizujemy spotkania, wspólne zabawy, wspieramy materialnie i organizujemy w miarę potrzeb wyjazdy terapeutyczne wraz z rodzicami. Spotkanie się bólu i pięknego daru obecności drugiego człowieka działają jak balsam na poranione dusze i pozwalają na budzenie się trwałych i niezastąpionych przyjaźni. Dając, zawsze najwięcej dostajemy.